ασφαλτικά προϊόντα

Η ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. διαθέτει µια σύγχρονη µονάδα παραγωγής ασφαλτικών προϊόντων στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρίας στο Χορδάκι Χανίων µε δυναµικότητα παραγωγής που ανέρχεται στους 120 τόνους/ώρα.

Παράγονται οι παρακάτω κατηγορίες προϊόντων:

  • Ασφαλτομίγματα τύπου ΑΣ 12,5, ΑΣ 20 και ΑΣ 31,5
  • Αντιολισθηρό ασφαλτόμιγμα ΑΣ 12,5 τύπου Ι και ΙΙ (κατόπιν ειδικής παραγγελίας)
  • FINOMIX COLD•PATCH (συσκευασµένο έτοιµο ψυχρό ασφαλτόµιγµα για επισκευές οδοστρώµατος σε σάκους και δοχεία των 25kg, πιστοποιηµένο από το ΚΕΔΕ).

Τα προϊόντα που παράγονται από τη µονάδα φέρουν πιστοποίηση CE, σύµφωνα µε το Ευρωπαϊκό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13108.01 και την Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2009.