ασφαλτικά προϊόντα

Η ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε., αντιμέτωπη με τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις στα έργα στην Κρήτη, επένδυσε σε µια νέα µονάδα παραγωγής ασφαλτικών προϊόντων η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της το 2023 στις κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρίας στο Χορδάκι Χανίων.
Το καινούργιο εργοστάσιο, ιταλικής κατασκευής, αποτελεί την καλύτερη επιλογή για τη διαχείριση των υψηλών απαιτήσεων της αγοράς σε δυναμικότητα παραγωγής, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την άριστη ποιότητα του τελικού προϊόντος.
Ο σύγχρονος εξοπλισμός του με συστήματα ανακύκλωσης κρύου και ζεστού, το καθιστά αποτελεσματικό και βιώσιμο στη σημερινή εποχή όπου η ανακύκλωση είναι προτεραιότητα.

Τα πλεονεκτήματα της νέας μονάδας:

  • μειωμένες ατμοσφαιρικές εκπομπές ρύπων
  • εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στις εγκαταστάσεις
  • νέες τεχνολογίες για μεγαλύτερη απόδοση των φίλτρων
  • κορυφαία ποιότητα
  • μέγιστη ευελιξία η οποία ικανοποιεί άμεσα μια σειρά από διαφορετικές προδιαγραφές
  • δυναµικότητα παραγωγής έως 160 τόνους/ώρα.

 
Παράγονται οι παρακάτω κατηγορίες προϊόντων:

  • Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου ΑΣ 12,5, ΑΣ 20, ΑΣ 31,5 και ΑΣ 40
  • Αντιολισθηρό ασφαλτόμιγμα τύπου Ι και ΙΙ (κατόπιν ειδικής παραγγελίας).

Τα παραγόμενα προϊόντα φέρουν πιστοποίηση CE, σύµφωνα µε το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13108.01 και την Τεχνική Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-05-03-11-04:2018.

Επίσης, στη μονάδα παράγεται το έτοιµο ψυχρό ασφαλτόµιγµα για επισκευές οδοστρώµατος COLD•PATCH, σύμφωνα με τα πρότυπα AASHTO & ASTM INTERNATIONAL, καθώς και με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ΕΝ 1426:99 και EN 1427:99.
Προϊόν πιστοποιηµένο από το ΚΕΔΕ.
Διατίθεται συσκευασµένο σε σάκους και δοχεία των 25kg αλλά και χύδην.