συμφωνία
με τα ευρωπαϊκά πρότυπα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ - ΠΡΟΤΥΠΑ

συμφωνία
με τα ευρωπαϊκά πρότυπα

Όλα τα προϊόντα της ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. παράγονται σύμφωνα με τις Οδηγίες και τους Κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, καθώς και τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή άλλα διεθνή πρότυπα.

Έτοιμο σκυρόδεμα:

 

Ασφαλτικά:

Έτοιμα κονιάματα:

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ