μαζί
πετυχαίνουμε

ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ

μαζί
πετυχαίνουμε

Η ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. διακρίνεται για τη συνέπεια και τη σοβαρότητά της στον χειρισμό θεμάτων ανθρώπινου δυναμικού. Προωθώντας κλίμα εμπιστοσύνης και αξιοκρατίας, επιτρέπει την ανάπτυξη ομαδικού πνεύματος, αρμονικής συνεργασίας και πρωτοβουλίας, ενώ ενισχύει τις προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

Η εταιρία λόγω των διαφορετικών δραστηριοτήτων της καλύπτει ένα ευρύ φάσμα ειδικοτήτων τόσο σε διοικητικό όσο και σε τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό. Η συνεχής εκπαίδευση και επιμόρφωση αποτελεί βασικό εργαλείο εξέλιξης των εργαζομένων, ενώ κοινός γνώμονας της δουλειάς τους είναι η βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και η επιδίωξη συνεχούς προόδου για την επίτευξη των κοινών στόχων.

Επιπλέον, η ασφάλεια των εργαζόμενων σε όλους τους χώρους εργασίας αποτελεί καθημερινή μέριμνα και καθήκον της εταιρίας κι εξασφαλίζεται με τη συνεχή επιφυλακή και κατάρτιση όλων των εμπλεκόμενων στην παραγωγική διαδικασία, καθώς και με τη χρήση των πλέον σύγχρονων μεθόδων και συστημάτων.

Για τον λόγο αυτόν η εταιρία εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία (OH&S) πιστοποιημένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 45001:2018.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ