πρωτοπορία
& καινοτομία

ΕΡΕΥΝΑ & ΑΝΑΠΤΥΞΗ

πρωτοπορία
& καινοτομία

Η εταιρία, εκτός των επενδύσεων που έχει διαθέσει στις παραγωγικές μονάδες, επενδύει σημαντικά στην έρευνα και την καινοτομία, με στόχο την πρωτοπορία και την κατοχύρωση ηγετικής θέσης στον κλάδο της κατασκευής.

Για τον λόγο αυτό, έχει δημιουργήσει ένα σύγχρονο Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης, στελεχωμένο από έμπειρο και πλήρως καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό, με σκοπό τον σχεδιασμό προϊόντων υψηλής ποιότητας.

Εκτός της επιστημονικής έρευνας, το εν λόγω τμήμα ενημερώνεται τακτικά για θέματα που αφορούν στις νέες νομοθεσίες των δομικών υλικών αλλά και τις νέες τάσεις, με σκοπό να παρέχει σύγχρονες και αξιόπιστες λύσεις με ευκολόχρηστα και ανθεκτικά στο χρόνο προϊόντα, σύμφωνα πάντα με τα προτύπα και τους κανονισμούς που θέτει η Ε.Ε. και το Τ.Ε.Ε.