υποστρώματα δαπέδων

Η ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. παράγει τα ακόλουθα προϊόντα έτοιµου σκυροδέµατος και ελαφρο-σκυροδέµατος για τη δηµιουργία δαπέδων και υποστρωµάτων δαπέδων µε εξαιρετικές ιδιότητες, αυξηµένες µηχανικές αντοχές και άριστη εργασιµότητα:

  • FINOSTROM – Έτοιµο σκυρόδεµα για την επίστρωση δαπέδων & υποστρωµάτων
  • FINOTHERM – Έτοιµο σκυρόδεµα για την επικάλυψη ενδοδαπέδιας θέρµανσης
  • FINOSTEROL – Θερµοµονωτικό ελαφρο-σκυρόδεµα µε κόκκους διογκωµένης πολυστερίνης
  • Τσιμεντοκονία με θραυστή άμμο λατομείου.

Από την εταιρία διατίθενται επίσης τα ακόλουθα συσκευασµένα κονιάµατα δαπέδων FINOMIX:

  • FS 100 – Ηµι-αυτοεπιπεδούµενο τσιµεντοκονίαµα πλήρωσης δαπέδων
  • FLOW 110 – Ρητινούχο αυτοεπιπεδούµενο τσιµεντοκονίαµα εξομάλυνσης δαπέδων
  • FLOW 540 RAPID – Ταχείας πήξης ρητινούχο αυτοεπιπεδούµενο τσιµεντοκονίαµα εξομάλυνσης δαπέδων
  • HT 250 HARD TOP – Σκληρυντικό επιφάνειας βιοµηχανικών δαπέδων σε 6 αποχρώσεις.