υποστρώματα δαπέδων

Η ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. παράγει τα ακόλουθα προϊόντα έτοιµου σκυροδέµατος και ελαφρο-σκυροδέµατος για τη δηµιουργία δαπέδων και υποστρωµάτων δαπέδων µε εξαιρετικές ιδιότητες, αυξηµένες µηχανικές αντοχές και άριστη εργασιµότητα:

 • FINOSTROM – Έτοιµο σκυρόδεµα για την επίστρωση δαπέδων & υποστρωµάτων
 • FINOTHERM – Έτοιµο σκυρόδεµα για την επικάλυψη ενδοδαπέδιας θέρµανσης
 • FINOSTEROL – Θερµοµονωτικό ελαφρο-σκυρόδεµα µε κόκκους διογκωµένης πολυστερίνης
 • Τσιμεντοκονία με θραυστή άμμο λατομείου.

Από την εταιρία διατίθενται επίσης τα ακόλουθα συσκευασµένα κονιάµατα δαπέδων FINOMIX:

 • FLOW 1•10 RAPID – Ταχείας πήξης αυτοεπιπεδούμενο ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων (για στρώση πάχους 1-10mm)
 • FLOW 3•30 ECO•RAPID – Ταχείας πήξης αυτοεπιπεδούμενο ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων (για στρώση πάχους 3-30mm)
 • FLOW 5•50 RAPID – Ταχείας πήξης αυτοεπιπεδούμενο ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα εξομάλυνσης δαπέδων (για στρώση πάχους 5-50mm)
 • FLOW 3•10 DÉCOR – Έγχρωμο ταχείας πήξης αυτοεπιπεδούμενο ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα δαπέδων (για στρώση πάχους 3-10mm) σε 7 χρώματα
 • FS 100 – Ημι-αυτοεπιπεδούμενο ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα πλήρωσης δαπέδων (για στρώση πάχους έως 10cm)
 • FS 600 FAST•SCREED – Τσιμεντοκονίαμα χαμηλής συρρίκνωσης για την κατασκευή και εξομάλυνση δαπέδων ταχείας ωρίμανσης (για στρώση πάχους 2-6cm)
 • HT 250 HARD TOP – Σκληρυντικό επιφάνειας βιομηχανικών δαπέδων σε 7 αποχρώσεις
 • SIL•HARD Li+ – Εμποτισμός κρυσταλλικής δράσης για τη σκλήρυνση και αύξηση της ανθεκτικότητας τσιμεντοειδών κονιαμάτων και σκυροδέματος.