τεχνολογία
& τεχνογνωσία

ΥΠΟΔΟΜΗ

τεχνολογία
& τεχνογνωσία

Η ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. διαθέτει πέντε σύγχρονες μονάδες παραγωγής έτοιµου σκυροδέµατος σε καίρια γεωγραφικά σηµεία του νοµού Χανίων (Χορδάκι, Γαλατάς, Φρες, Ταυρωνίτης και Κάνδανος) καθώς και πρότυπες µονάδες παραγωγής υποστρωµάτων δαπέδων και ελαφρο-σκυροδέµατος.

Η µεγάλη δυναµικότητα παραγωγής που συνολικά ξεπερνάει τα 500 m3/ώρα, η στρατηγική τοποθέτηση των µονάδων παραγωγής, τα συστήµατα κεντρικής παραγγελιοληψίας και κεντρικού ελέγχου της διάθεσης των προϊόντων µε τη χρήση G.P.S. που εφαρµόζει η εταιρία, εξασφαλίζουν την άµεση και αποτελεσματική κάλυψη της ζήτησης του νοµού. Παράλληλα διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα του προϊόντος, ο άριστος συντονισµός των διαδικασιών και ο βέλτιστος χρόνος παράδοσης.

Τα έτοιμα κονιάματα FINOMIX παράγονται στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στο Χορδάκι Χανίων, σε ένα σύγχρονο, πλήρως αυτοματοποιημένο εργοστάσιο παραγωγής, Γερμανικής τεχνολογίας, δυναμικότητας 500 τόνων ημερησίως. Το εργοστάσιο έχει σχεδιαστεί σε κατακόρυφη διάταξη, για αυξημένη παραγωγικότητα και μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.

Στις εγκαταστάσεις της FINOMARM, στο Χορδάκι Χανίων, πραγματοποιείται η καθετοποιημένη διαδικασία κοπής και επεξεργασίας φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και μηχανήματα ρομποτικής τεχνολογίας CNC, με παραγωγική δυναμικότητα που ανέρχεται στα 15.000 m2 μηνιαίως.

Η ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. διαθέτει έναν υπερσύγχρονο στόλο οχηµάτων για να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες ζήτησης των προϊόντων που παρέχει:

  • 15 αντλίες σκυροδέµατος (πρέσες) µε µήκος ιστού από 16 έως 52 µέτρα
  • 30 αυτοκινούµενους αναµικτήρες (βαρέλες) χωρητικότητας από 6m3 έως 10m3
  • 10 επικαθήµενα φορτηγά
  • 10 µηχανήµατα δοµικών έργων
  • Διάφορα µηχανήµατα και αυτοκίνητα υποστήριξης.
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ