τεχνολογία
& τεχνογνωσία

ΥΠΟΔΟΜΗ

τεχνολογία
& τεχνογνωσία

Η ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. διαθέτει 5 σύγχρονες μονάδες παραγωγής έτοιµου σκυροδέµατος, υποστρωµάτων δαπέδων και ειδικών σκυροδεμάτων, σε καίρια γεωγραφικά σηµεία του νοµού Χανίων (Χορδάκι, Γαλατάς, Φρες, Ταυρωνίτης και Κάνδανος), συνολικής δυναμικότητας άνω των 500 m3/ώρα.

Από το 2023 η εταιρία διαθέτει ένα καινούργιο κινητό συγκρότημα παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος παραγωγικής ικανότητας 90 m3/ώρα. Το ρυμουλκούμενο παρασκευαστήριο μεταφέρεται σε ελάχιστο χρόνο στο εργοτάξιο και τίθεται άμεσα σε πλήρη λειτουργία με ελάχιστα έργα υποδομής.

Η στρατηγική τοποθέτηση των µονάδων παραγωγής και τα συστήµατα κεντρικής παραγγελιοληψίας και κεντρικού ελέγχου της διάθεσης των προϊόντων µε τη χρήση GPS που εφαρµόζει η εταιρία, εξασφαλίζουν την άµεση και αποτελεσματική κάλυψη της ζήτησης του νοµού. Παράλληλα διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα του προϊόντος, ο άριστος συντονισµός των διαδικασιών και ο βέλτιστος χρόνος παράδοσης.

Τα έτοιμα κονιάματα FINOMIX παράγονται στις εγκαταστάσεις της εταιρίας στο Χορδάκι Χανίων, σε ένα πλήρως αυτοματοποιημένο εργοστάσιο παραγωγής, γερμανικής τεχνολογίας, δυναμικότητας άνω των 1.000 τόνων ημερησίως με δύο ανεξάρτητες γραμμές παραγωγής. Το εργοστάσιο έχει σχεδιαστεί σε κατακόρυφη διάταξη, για αυξημένη παραγωγικότητα και μειωμένη κατανάλωση ενέργειας.

Στις εγκαταστάσεις της FINOMARM, στο Χορδάκι Χανίων, πραγματοποιείται η καθετοποιημένη διαδικασία κοπής και επεξεργασίας φυσικών και τεχνητών πετρωμάτων με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και μηχανήματα ρομποτικής τεχνολογίας CNC, με παραγωγική δυναμικότητα που ανέρχεται στα 15.000 m2 μηνιαίως.

Η ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. διαθέτει έναν μεγάλο στόλο οχηµάτων (ο οποίος ανανεώνεται συνεχώς με οχήματα κατηγορίας Euro 6) για να καλύπτει πλήρως τις ανάγκες ζήτησης των προϊόντων που παρέχει:

  • 12 αντλίες σκυροδέµατος (πρέσες) µε µήκος ιστού από 16 έως 52 µέτρα
  • 25 αυτοκινούµενους αναµικτήρες (βαρέλες) χωρητικότητας από 6m3 έως 10m3
  • 10 επικαθήµενα φορτηγά
  • 10 µηχανήµατα δοµικών έργων
  • Διάφορα µηχανήµατα και αυτοκίνητα υποστήριξης.
ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΗ