επικοινωνήστε μαζί μας

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

βρείτε μας

ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.

Κεντρικά Γραφεία
Πυθαγόρα 16, 73134 Χανιά Κρήτης
Τ. 28210 27000, F. 28210 27005

Μονάδες Παραγωγής Σκυροδέματος
Χορδάκι, Χανιά, Τ. 28210 63349
Γαλατάς, Χανιά, Τ. 28210 33400
Φρες, Χανιά, Τ. 28250 51987
Ταυρωνίτης, Χανιά, Τ. 28210 62530
Κάνδανος, Χανιά, Τ. 28230 22520

Μονάδα Παραγωγής Ασφαλτικών
Χορδάκι, Χανιά, Τ. 28210 63127

Μονάδα Επεξεργασίας ΑΕΚΚ
Χορδάκι, Χανιά, Τ. 28210 63936

 

FINOMIX

Κέντρο Διανομής Χανίων
Χορδάκι, Χανιά, Τ. 28214 40500

Κέντρο Διανομής Ηρακλείου
Λεωφ. Ειρήνης & Φιλίας 150, ΒΙΟ.ΠΑ. Μαλάδων, Ηράκλειο
Τ. 2810 545580, F. 2810 545581

Κέντρο Διανομής Αθηνών
28ης Οκτωβρίου 40, 18233 Άγ. Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα
Τ. 210 4915140, F. 210 4915141

 

FINOMARM

Μονάδα Επεξεργασίας Φυσικών & Τεχνητών Λίθων
Χορδάκι, Χανιά , Τ. 28210 63215

επικοινωνήστε μαζί μας