συνεχής ανάπτυξη
& καινοτομία

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

39 χρόνια
κοντά σας

Πρωταρχικός στόχος της ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. είναι η παροχή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών, µε γνώµονα τον άνθρωπο, την κοινωνία και το περιβάλλον. Η διάθεση για συνεχή ανάπτυξη και καινοτοµία, σε συνδυασµό µε την τεχνογνωσία, την αφοσίωση στην άριστη ποιότητα του τελικού προϊόντος και το υψηλό επίπεδο των προσφερόµενων υπηρεσιών, συντέλεσαν καταλυτικά στο να αποτελεί σήμερα η εταιρία μία ισχυρή παραγωγική και αναπτυξιακή δύναμη εντός και εκτός Ελλάδας.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ

διαχρονική
παρουσία

Η εταιρία ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. ιδρύθηκε το 1985 στα Χανιά της Κρήτης, µε όραμα την κάλυψη των αναγκών του κατασκευαστικού κλάδου για ποιοτικές και αξιόπιστες λύσεις στους τοµείς του έτοιμου σκυροδέµατος, των υποστρωµάτων δαπέδων, των ασφαλτικών και των λατομικών προϊόντων.

39 ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ

ποιοτικός έλεγχος,
πρωτοπορία & καινοτομία

Για τη ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. η διασφάλιση της ποιότητας του τελικού προϊόντος αποτελεί απαράβατη προτεραιότητα. Για τον λόγο αυτό η εταιρία εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης της ποιότητας σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015 και χρησιμοποιεί μόνο πιστοποιημένες με CE πρώτες ύλες.

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

προϊόντα
υψηλών απαιτήσεων

Τα προϊόντα της ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. καλύπτουν τις ανάγκες του κατασκευαστικού κλάδου για αξιόπιστες και καινοτόμες λύσεις κι έχουν κατακτήσει υψηλή θέση στις προτιμήσεις των επαγγελματιών του χώρου για την άριστη ποιότητά τους.

ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.

Καλό Πάσχα!

 

 

Η Φινομπετόν Α.Ε.
σας εύχεται
καλή Ανάσταση και καλό Πάσχα
με υγεία, ευτυχία και χαρά!

ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ

Πιστοποιήσεις ISO

Η ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. είναι πιστοποιημένη για το σύστημα διασφάλισης της ποιότητας που εφαρμόζει σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001∶2015, για το σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισής της σύμφωνα με το ISO 14001:2015, και για το σύστημα διαχείρισης της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία σύμφωνα με το ISO 45001:2018.

ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε.

Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών & Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ)

Η ΦΙΝΟΜΠΕΤΟΝ Α.Ε. συμμετέχει από τον Ιανουάριο του 2019 στο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ).

Η νέα εγκεκριμένη μονάδα επεξεργασίας μη επικίνδυνων ΑΕΚΚ της εταιρίας και ο χώρος εναπόθεσης αδρανών και καταλοίπων από την επεξεργασία ΑΕΚΚ βρίσκονται στο Χορδάκι Χανίων.

FINOMIX

Πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης FINOCLIMA®

Πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης που συμβάλλουν στην ελαχιστοποίηση της ανταλλαγής θερμότητας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, διατηρώντας σταθερό κλίμα στο εσωτερικό των κτιρίων χειμώνα-καλοκαίρι, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας σε θέρμανση και ψύξη.